Održavanje računarske mreže

Usluge održavanja računarske mreže

Saznajte koje usluge nutimo vezane za lokalnu računarsku mrežu.

Lokalna računarska mreža?

Lokalna računarska mreža podrazumeva umrežavanje računara i servera na određenoj lokaciji putem LAN kabla (RJ45). Ovim putem se omogućava svim računarima u kompaniji pristup internet u važnim resursima kao što je server. Svi kablovi se dovode do mesta koje će biti tehničko upravljanje i često se naziva room rack. Kablovi se ugrađuju (patch) u ormar (rack) i u njega se ugrađuje switch, uređaj koji umrežava sve računare i koji radi na 2 sloju OSI referentnog modela. Da bi računari dobili internet potrebno je staviti i uređaj koji se naziva ruter i koji upravlja sa saobraćajem, odnosno zahtevi koji nisu za lokalnu računarsku mrežu upućuju se ruteru na dalju obradu i dostavljanje informacija (putem interneta i drugog rutera) pošiljaocu.

Podešavanje mrežne opreme

Po završetku strukturnog kabliranja prelazi se na podešavanje mrežne opreme. Daju se prava i privilegije, razdvajaju se mreže po potrebi, podešava ruter, propuštaju određeni portovi po potrebi i pušta se u rad lokalna računarska mreža koja je povezana na internet.

racunarska mreza
lokalna racunarska mreza

Mogućnosti i usluge

Pored već pomenutih usluga nudimo i daljinsko umrežavanje više lokacija (izdvojene poslovne jedinice) preko interneta sa velikim osvrtom na bezbednost i tačnost samih podataka koji putuju preko interneta (pravi se tunel). Osim toga moguće je podesiti i WiFi i bežični internet i to tako da ukoliko je potrebno jedan internet bude samo za goste (nemaju pristupa lokalnim podacima) dok osoblje može imati svoju mrežu putem WIFI-a i imati i internet i lokalne podatke.

Oprema

Od opreme služimo se upravljivim i neupravljivim switchevima (TP-link, D-link, Cisco, Dahua), kao i osnovnim ruterima poput TP-Link-a i malo naprednijim poput Mikrotik-a i Fortinet-a. U zavisnosti od želje i mogućnosti nudimo optimalno rešenje kako bi dobili sve zahtevane funcije sa što manje utrošenih sredstava.

Računarska mreža održavanje cena

Cena održavanja računarkse mreže umnogome zavisi od samog broja računara i servera kao i od same opreme koja je instalirana. Za konkretan primer molim Vas da nas kontaktirate.