Optimizacija IT infrastrukture

Usluge optimizacije infrastrukture

Saznajte kako primenom virtualizacije servera možete imati više zasebnih servera na jednom hardveru.

Optimizacija IT infrastrukture

Pod optimizacijom IT infrastrukture obično ljudi misle na neke uređaje, tj bolju organizaciju samih uređaja, međutim software prednjači u ovom procesu. Imate potrebu za više servera, ali ne želite da kupujete isti broj urđaja. Pravo rešenje je virtuelizacija servera, tačnije na jednom moćnom serveru podižemo Više različitih servera i operativnih sistema prema potrebi. Tako možete na jednom serveru imati domen kontroler, na drugom mail server, na trećem file storage, na četvrtom database server itd. Za virtuelizaciju koristimo vmware software.

Opcimizacija mrežnog saobraćaja

Ukoliko Vam internet ima zagušenje i ukoliko zaposleni radno vreme provode gledajući Youtube ili provodeći vreme na nekoj društvenoj mreži onda imamo rešenje za Vaše probleme. Opzimizacija mrežnog saobraćaja podrazumeva i izvesne zabrane, tako da korisnicima mreže neće biti dostupni si servisi i sadržaji. Isto tako, određenim korisnicima je moguće omogućiti pristup i tim sadržajima kao i nadzor i kontrolu samih zaposlenih.

optimizacija it infrastrukture

Optimizacija IT infrastrukture cena

Cena optimizacije IT infrastrukture nije moguće dati paušalno. Za konkretan slučaj molimo Vas da nas kontaktirate.