Web analitika i statistika

Usluge Web analitike i statistike

Saznajte kako da merite učinkovitos vašeg web sajta. Odakle Vam dolaze posete, ko kupuje, a ko samo posmatra. Da li pratite konverzije i ciljeve?

Šta je web analitika i statistika?

Ovo je “mesto” gde se se mere rezultati Vašeg online biznisa. Proces prikupljanja podataka o Vašim posetama na sajtu i izvlačenje zaključaka sa ciljem što boljeg digitalnog nastupa.

Šta sve može da se vidi u statistici?

Dosta toga, gotovo sve osim privatnih podataka. Dakle u statistici možete videti odakle su Vam došle posete, koliko su dugo boravile na sajtu, da li su pregledali određene stranice, da li su kupile i naručile proizvod ili uslugu, da li došle možda na kontakt stranu i slično. Vreme koje su proveli na vašem sajtu i bounce rate (odustajanje) može dosta govoriti o Vašem sajtu i kako ga unaprediti.

digitalni marketing

Kako pravilno iskoristiti podatke od analitike?

Podaci koji se dobiju nisu samo nagomilane brojke i slova. Podatke treba analizirati i doći do zaključaka i onda pokušati unaprediti sajt. Smisao svakog sajta jeste da ima posete, a smisao tih poseta je da na sajtu urade nešto šta bi vlasnik istog želeo. Da pročitaju neku stranu, da poruče neku robu ili uslugu, da kontaktiraju putem telefona i slično. Da bi mogli i ovo da merite potrebno je da se postave ciljevi i konverzije unutar same analitike kao bi mogli da imate i te najbitnije podatke jer posete nisu ništa ukoliko ne dolazi do konverzije ma koja ona bila.

Sastavni deo svakog sajta i digitalnog marketinga

Web analitika je sastavni deo svakog sajta i digitalnog marketinga. Pomoću nje se može meriti RIO (return on investment) ili srpski rečeno povraćaj uloženih sredstva. Isto tako od suštinskog značaja je kod merenja performansi i učinka različitih vidova marketinga. jednostavno neki medium će Vam za isti novac donositi više prodaje i konverzija od drugog, tako da sa tim podacima treba da uradite pravilnu preraspodelu budžeta kada je upitanju internet marketing.

Web analitika cena

Sama postavka analitike na sajt, kao i podešavanje ciljeva se može obaviti relativno brzo, naročito ako znate koji su ciljevi i konverzije. Nažalost često je potrebno prvo uraditi promene na sajtu kako bi mogla da se meri konverzija jer ako niste 100% sigurni da je korisnik uradio to što želite pomoću nekih parametara iz analitike onda to i ne možete da merite. Postavljanje analitike cena se kreće od 20€, a ukoliko se podešavaju ciljevi i konverzije onda zavisi od slučaja i koliko je vremena potrebno to da se podesi.