Planiranje i razvoj

Usluge planiranja i razvoja u IT

Saznajte kako pravilnim planiranjem i razvojem možete uštedeti na novcu i vremenu.

Planiranje i razvoj IT infrastrukture

Ključ uspeha svake kompanije je dobro planiranje i razvoj tako da i IT infrastruktura treba da prati taj trend. Pravilnim razvojem i planiranjem izbegavate uzaludno trošenje sredstava i vremena. Ukoliko nemate dobre zahteve za nabavku opreme možete doći u nezgodnu situaciju da neka oprema nije kompatibilna sa postojećom infrastrukturom ili da nepodržava nešto što imate u planu da implementirate u kratkom vremenskom roku. Zbog toga je više nego važno konsultovati se i doneti prave odluke prilikom razvoja IT infrastrukture.

planiranje i razvoj

Poboljšanje WIFI signala i mreže. Klasterovanje AP – Primer

Za potrebe klijenta rađena je analiza WiFi signala sa zahtevom za poboljšanjem jačine signala kao i same brzine interneta na više spratova. Pravilnim merenjem i zahtevanim uslovima uradili smo uspešno projekat sa više AP (access point) i upravljivom opremom, tako da klijent ima sada odvojenu mrežu za goste i za osoblje (više vlan-ova). Signal je dostupan u celom objektu sa jačinom boljom od -70db, a sve antene su klasterovane tako da kontrolor upravlja njima i prebacuje wifi korisnika sa uređaja na uređaj tokom njegovog kretanja bez ikakvih prekida i gubitaka. Isto tako postavljene su antene koje podržavaju obe frekvencije (dual band 2,4GHz i 5GHz) koje omogućavaju velike brzine na uređajima koji poseduju dual antene.

Rezultati po obavljenom projektu poboljšanja Wifi interneta

Rezultate možete videti na slici. Download i upload preko 90Mbps uz ravnu liniju i bez ikakvih oscilacija. Ping svega 2ms. Korišćena antena na 5GHz

AP klaster i wifi brzinabrzina wifi interneta

Planiranje i razvoj IT infrastrukture cena

Cena planiranja i razvoja IT infrastrukture nije moguće odrediti paušalno i cena zavisi od samih zahteva.