Slanje Newslettera – slanje biltena

Usluga kreiranja baze i newslettera i slanje

Slanje newslettera je veoma pristupačno stoga i ne čudi da sve veći broj kompanija šalje isti. Našalost, liste umeju da budu sačinjene i od ljudi koji nisu to želeli da dobijaju pa se ovaj vid slanja često karakteriše kao spam poruke.

Šta je to newsletter?

Na sprskom je to bilten, međutim i sama engleska reč newsletter se odomaćila. Newsletter je lepo dizajniran email koji se šalje na postojeću bazu kontaktata putem mail servera. Obično sadrži neke novosti i šalje se ljudima koji su se prijavili odnosno dali odobrenje za slanje newslettera. Četo sam newsletter sadrži direktne linkove za dalju prodaju robe i usluga. Česti su slučajevi  da ljudi koji redovno dobijaju biltene i koji su se pretplatili na mail listu budu nagrađeni u vidu nekog popusta, pa pored same informisanosti dobijaju i neki benefit u vidu cene što je jako lepa praksa.

newsletter
email marketing

Kako se radi slanje newslettera?

Za početak prvi je potrebno odabrati program za slanje. Na internetu postoji servis za slanje newslettera Mailchimp koji se izborio za status jednog od najrasporstranjenijeg servisa za slanje biltena. Postoje besplatni i plaćeni nalozi, a isto tako postoje i adekvatne alternative. Prednost samog mailchimpa je ta što i u beslpatnoj varijanti nudi već predefinisane dizajne, mogućnost zakazivanja slanja u pravo vreme i ostale pogodnosti tako da je dobro rešenje za startovanje.

Alternativa tim servisima jeste da se na nekom Vašem web i mail serveru podesi sistem za slanje newslettera i onda koristite sopstvene resurse. Mana često može da bude i sam mail server od neke hosting kompanije koja limitira slanje određenog broj email u toku jednog sata (npr 200 email poruka po satu) tako da ukoliko imate bazu od 1000 email adresa za tako nešto će vam biti potrebno i 5 sati i da ne šaljete regularne mailove za to vreme. Naravno ima i namenskih servera koji nemaju te limite.

Kada odaberete način slanja newslettera na redu je i sam dizajn i sam sadržaj.

Kreiranje dizajna (template)

Sam dizajn treba uskladiti sa izgledom samog sajta i bojama kompanije kako bi vizuelno ljudi odmah povezali o kom newsletteru se radi. Sadržaj, iako su mišljenja podeljena, treba biti koncizan i ponuditi tek ponekoliko artikla ili usluga. Ukoliko ima previše sadržaja ljudi će izbegavati da posvete pažnju istom. Svako naredno slanje treba da bude istog dizajna koristeći isti template, a menjati samo sadržaj. Iz prakse, najbolje je koristiti do 3 ponude po jendom newsleteru i isti ne slati češće od jednom sedmično kako se ljudi ne bi odjavljivali sa liste.

Kreiranje baze

U zavisnosti od sistem treba popuniti i napraviti samu bazu. Na sajtu uvek treba ostaviti prostor da ljudi mogu sami da se prijave, a ljudima treba ponuditi neki benefit koji mogu da ostvare samom prijavom na bilten. Isto tako ukoliko postoje kategorije, samu bazu treba tako kreirati kako bi posle mogli bolje da targetirate krajnje korisnike pa po potrebi nekoj grupi slati neki newsletter a drugoj drugi.