Optimizacija HTML/JS/CSS koda

Usluga optimizacije HTML/JS/CSS koda

Sastavni deo skoro svakog sajta su HTML/CSS/JS kod. Da bi sajt bio dobro i brzo prikazan na svakom monitoru i računaru neophodno je uraditi optimizaciju HTML/CSS/JS koda.

Kako optimizovati HTML/CSS/JS kod

Postoje rani načini za optimizaciju koda. Svakako je prvi očistiti kod od nepotrebnih stvari (ručno se radi), a drugi je umanjiti kod (Minifying) koji se obično radi mašinski odnosno uz pomoć raznih alata. Time nećete dobiti vizuelnu razliku, što i nije cilj, već ćete dobiti na brzini učitavanja sajta, manjem trošenju resura i naravno google to uvek nagradi sa pozicijama.

Ciljevi optimizacije koda

Kao što smo gore pomenuli, cilja su dva, jedan je da kod bude osobođen nepotrebnih stvari koje su možda pisane u toku rada i ostavljene kao neka revizija ukoliko bi se vraćano na staru veriju i slično, a drugi je umanjenje koda kako bi trošio manje resursa. Cilj je svakako ubrzanje učitavanja sajta koji google uvek nagradi i bolji doživljaj korisnika na samom sajtu, jer sve radi brzo i fluidno.

optimizacija html css js koda
optimizacija koda

Primer umanjenja CSS koda

CSS kod služi za stilizovanje HTML koda i same stranice. U nastavku videćete dva raličito napisana ista koda.

Kod napsan i lepo razumljiv za ljude

p {
  text-align: center;
}
div {
  background: red;
}

Isti kod napisan, samo teško uočljiv za ljude

p{text-align:center}div{background:red}

Kao što možete da primetite prvi kod je lako uočljiv za ljudsko oko, dok drugi nije. U suštini isti kod je napisan i web pregledač će ovo prikazati identično, ali u drugom slučaju će biti potrebno dosta manje resursa i vremena za preuzimanje i izvšenje. U ovom slučaju ušteda i nije toliko velika, ali ovo su samo dva stila, da paragraf tekst bude centriran i da div ima crvenu pozadinu. CSS fajlovi su daleko ozbiljniji i veći pa sama ušteda ume da bude i više od 70%. Isto važi i za JS kod koji će posle umanjenja  biti 70% manji. Kada se uzme u obzir da gotovo svi sajtovi koriste po više CSS i JS fajlova uštede nisu zanemarive i google to ceni. Ukoliko Vas zanima SEO optimizacija ovo spada između ostalog u onPage optimizaciju.