Remote backup – Daljinska rezervna kopija

Usluge daljinskog backupa

Saznajte kako možete da zaštitite Vaše dragocene podatke i mirno da spavate.

Remote backup

Remote backup ili daljinska rezervna kopija je proces prebacivanja određenih podataka u određeno vreme na određeni udaljeni server putem interneta. Ovo spada u prevenciju i smata se kao osiguranje od slučajne ili zlonamerne štete. Podaci se čuvaju na hard disku, i poželjno je da su u RAID sistemu i da imaju ogledalo (mirror) kako bi u slučaju kvara jednog hard diska podaci preživeli na drugom. Međutim, ukoliko dođe do nekog strujnog udara ili požara, verovatnoća da jedan od hard diskova preživi su jako male. U tom slučaju ostajete bez podataka i jedino što možete probati jeste disaster recovery, odnosno oporavak nakon katastrofe. Da bi to predupredili, backup se radi i na udaljenoj lokaciji kako bi u bilo kom slučaju podatke imali na nekom serveru koji je udaljen i po nekoliko 100 i 1000 kilometara. Osim toga, remote backup je odlična prevencija od zlonamernih programa naročito Ransomware koji kriptuje sve Vaše podatke u mreži tako da rezervna kopija na istoj lokaciji nije validna jer je kriptovana.

Proces i zakazivanje remote backupa

Možemo Vam podesiti program koji će sam u određeno vreme prebacivati određene podatke na udaljenu lokaciju. Obično se radi u toku noći kada se internet nekoristi ili jako malo, jer prilikom prebacivanja podataka upload interneta bude poprilično zagušen tako da je veoma otežan rad uređajima u lokalnoj mreži. Backup se može podesiti dnevno, nedeljno, mesečno, ali preporuka je svakako raditi svaki dan.

remote backup daljinski bekap

Remote backup cena

Cena daljinskog backupa naviše zavisi od zahtevanog prostora koji se zakupljuje. Plaća se obično mesečno ili godišnje. Za konkretan slučaj molimo Vas da nas kontaktirate.