Instalacija i održavanje servera

Usluge instalacije, implementacije i održavanja servera

Saznajte šta su to serveri, čemu služe i kako ih koristiti.

Server

Pod serverom danas mnogi smatraju razne stvari. Tako danas je i server običan računar koji možda čuva neku bazu podataka kojoj pristupaju razni uređaji. Ipak kada se kaže server treba podrazumevati da je u upitanju serverska jedinica (hardware) i serverski software (operativni sistem serverska edicija). Serverske jedinice stižu sa već prilagođenim komponentama tako da obezbedi vrlo stroge kriterijume, a to su brigu o čuvanju podataka (RAID sistem hard diskova), dostupnost i redudantnost.

Namena servera i podela po lokaciji?

Glavna namena servera je čuvanje važnih podataka i fajlova neke kompanije i autentifikovani pristup istim. Podaci se obično čuvaju u nekoj bazi podataka, server se nalazi u lokalnoj računarskoj mreži ili na cloudu. Prednost servera u lokalnoj računarskoj mreži jesu brzina i dostupnost, tj ne zavisite od interneta i njegove brzine. Prednost servera na cloudu je delegirana briga drugoj kompaniji o samim podacima. Kao što možete zaključiti iz gore pomenutog mane su prednosti druge opcije, tj za server u lokalnoj mreži mana je što su podaci kod Vas i Vaša briga, dok je kod Cloud-a mana dostupnost istog ukoliko imate problem sa internetom i gotovo uvek slabija brzina jer ipak se koristi internet, pa i sam protok informacija je limitiran internetom i odziv nije moguće biti <1ms.

SSD web hosting
instalacija servera

Naši serveri

Klijentima možemo ponuditi nabavku, instalaciju i implementaciju servera. Dugogodišnjom saradnjom sa partnerima imamo odlične uslove i mogućnost nabavke gotovo svakako servera koji je predviđen za naše tržište. Klijentima pored same nabavke nudimo i licenciranje Microsoftovih serverskih rešenja (Microsoft Server 2012, 2016, 2019, 2022) i samu instalaciju i konfiguraciju. Po potrebi, klijentima možemo staviti i neki drugi operativni sistem kao što je Linux. Isto tako, klijentima možemo ponuditi file storage servere kao što su qnap ili storage zasnovan na freeNAS operativnom sistemu. Za potrebe mail servera klijentu nudimo naše Microsoft exchange servere već prilagođene za krajnjeg korisnika gde možete izabrati broj korisnika kao i veličinu mailbox-a. Isto tako moguće je i postaviti namenski mail server Microsoft exchange kod Vas na lokaciji.

Virtuelizacija (virtuelni server)

Vršimo virtuelizaciju servera za potrebe klijenta i delimo resurse servera prema potrebi. Prednosti su višestruke. Štednja resursa i fizičkog prostora kao i optimizacija IT infrastrukture, dobijate fizički jedan server sa više odvojenih zasebnih servera

Instalacija i održavanje servera cena

Cena instalacije i održavanja servera varira od slučaja do slučaja tako da nije moguće dati okvirnu cenu. Kontaktirajte nas za konkretan slučaj.

Pored klasičnog održavanja servera i backupa istog, nudimo i remote backup servera.

Backup servera služi za recovery disaster odnosno za oporavak posle katastrofe, a klijentima nudimo i remote backup servera gde su pored klasične zaštite od katastrove osigurani i za zaštitom od fizičke krađe i uništenja servera, požara ili ransomware malware , odnosno ucenjivačkog zlonamernog programa koji šifruje sve podatke uključujići i lokalne backupe. Time niste u obavezi pregovarati sa otmičarima i plaćati velike cene za otkup u bitcoinima već jednostavno se podaci vrate sa remote backupa koji je zaštićen od ovakvih problema i napada.